Geometria kół

Geometria kół

Geometria kół

  • ustawienie zbieżności (przednia i tylna oś)
  • ustawianie kąta pochylenia
  • ustawienie kąta wyprzedzenia

My photo